You are here:
  • ››
  • ››
  • ››

Show simple item record

Field
Value
Schema
date.accessioned
2011-04-19T14:22:26Z
dc
date.available
2011-04-19T14:22:26Z
dc
identifier.uri
http://dspace.jorum.ac.uk/xmlui/handle/10949/14806
dc
description
This is a Welsh translation of <a href="http://www.nottingham.ac.uk/nmp/sonet/rlos/learndis/sexuality/">"Responses to Expressions of Sexuality."</a> Mae'r adnodd dysgu ailddefnyddiadwy hwn yn seiliedig ar senario am y ffyrdd y mae John, dyn gydag anableddau dysgu, yn mynegi ei rywioldeb. Mae'n edrych ar ymateb, barn a theimladau John ac yn eu cymharu gydag ymateb, barn a theimladau ei weithiwr gofal iechyd. Mae'n herio'r dysgwr i ystyried ei farn ei hun am y materion hyn. Mae'r adnodd hwn a mwy ar gael ar "Y Porth", sef llwyfan e-ddysgu cydweithredol y sector addysg uwch cyfrwng Cymraeg. <a href="http://www.porth.ac.uk/cy/">http://www.porth.ac.uk/cy/</a>
dc
relation
WEB_LINK
dc
relation.uri
http://sonet.nottingham.ac.uk/rlos/learndis/rywioldeb/
dc
rights
Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 UK: England & Wales
dc
rights.uri
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/
dc
subject
ukoer
dc
subject
learning disabilities
dc
title
Ymateb i fynegiant o rywioldeb1
dc
audience
HE
dc
subject.jacs3
Subjects allied to medicine
dc
subject.jacs3code
B000
dc
oer
true
jmd
resourceClass
Web link
jmd
community
Higher Education
jmd


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

 

Show simple item record

Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 UK: England & Wales Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 UK: England & Wales

My Account